Go Far As A Team.

ไปให้ไกลต้องไปเป็นทีม

บริการทำเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น และแอพพลิเคชั่น ครบวงจร

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บบริษัท บริการทำเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น และแอพพลิเคชั่น ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ตัวระบบจะถูกออกแบบและวางแผนการทำงานในขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างดี ให้สอดรับกับการทำ SEO ตอบโจทย์ด้าน UX/UI และการตรวจรับงานตามเวลาที่นัดหมาย ส่งผลให้ผู้ว่าจ้างสามารถวางแผนงานควบคู่กันทั้ง Online และ Offline ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บริการรับทำเว็บไซต์

รับทำ เว็บไซต์บริษัท เว็บพอร์ทโฟลิโอ แลนดิ้งเพจ หรือเว็บไซต์อื่นทั่วไป จะมีสองแนวทางที่เลือกใช้คือ ใช้เว็บกึ่งสำเร็จรูปอย่าง Wordpress หรือ เขียน Code ใหม่ทั้งหมด ซึ่งทั้งสองอย่างจะมีความแตกต่างกันในหลายมิติ

เลือกใช้ Wordpress ในการจัดทำเว็บไซต์

Wordpress เป็นเว็บไซต์ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งหรือจัดการเว็บได้สะดวก เจ้าของเว็บไซต์สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง และสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ง่าย ๆ ด้วยการติดตั้งปลั๊กอินต่างๆ ที่มีให้ในระบบอยู่แล้ว

เขียน Code ใหม่ทั้งหมด

หากมี Design ในการจัดทำเว็บไซต์ ที่เตรียมมา หรือ Design ที่ทำใหม่โดยเฉพาะ การเขียนเองทั้งหมด จะจัดทำให้ตรงตามความต้องการได้ และใส่สคริปเพิ่มเติมได้หลากหลาย แต่จะไม่มีส่วนจัดการเว็บไซต์ ทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูล จำเป็นต้องแก้ที่ Code เท่านั้น
ค่าบริการเบื้องต้น
เริ่มตั้งแต่ 18,000 บาท
เพิ่มเติม
การทำเว็บไซต์ทั้งสองแบบ จะได้รับการันตีคะนน Google Page Speed ณ วันส่งมอบงาน ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

บริการรับทำเว็บแอพพลิเคชั่น

รับทำ เว็บแอพพลิเคชั่น เป็นระบบบนเว็บไซต์ เช่น ระบบจัดการอสังหา ระบบจัดการพนักงาน ระบบสต๊อกสินค้า ระบบแพลตฟอร์ม ระบบเหล่านี้ ต้องใช้การทำงานที่เฉพาะเจาะจง ของเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของบริษัท ที่ต้องการระบบมาช่วยจัดการหรือส่งมอบบริการตามแนวทางที่ตั้งไว้

งานฝั่ง Backend เลือกใช้ Framework Laravel

ระบบหลังบ้าน ที่เป็นส่วนติดต่อฐานข้อมูล รวมถึงบางกรณีใช้ API ร่วมด้วย จะเลือกใช้งาน Framework Laravel ในการดำเนินการ สาเหตุหลักคือ ตัว Laravel เป็น Framework ที่มีนักพัฒนาจำนวนมากสามารถทำงานได้ จึงทำให้ระบบที่ได้ไป ยังสามารถหาทีมมาทำต่อได้ไม่ยาก และเนื่องด้วยตัว Laravel เป็น Framework ทำให้ตัว Code มีความปลอดภัย และความเป็นระบบเรียบร้อยอย่างมาก การรับช่วงต่อหรือพัฒนาระบบต่อ จะทำให้พัฒนาต่อได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเริ่มโปรเจคใหม่ทุกครั้งที่มีการเพิ่มสคริปของระบบ
Server สำหรับ Backend
เลือกใช้ Private Server ในการวางระบบ รวมถึงอาจจะเป็น Server ที่ลูกค้าได้จัดเตรียมมา

งานฝั่ง Frontend เลือกใช้ Vuejs

Vuejs เป็น Javascript Framework ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง สามารถสร้าง UI ให้มีการตอบสนองกับผู้ใช้ และระบบต่างๆได้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความเร็วในการแสดงผลอยู่ในระบบสูง ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ด้วยความราบรื่น
Hosting สำหรับ Frontend
เลือกใช้ Firebase Hosting (Google Cloud Platform) ในการวางไฟล์ เพื่อรองรับการใช้งานในปริมาณมาก
ค่าบริการเบื้องต้น
เริ่มตั้งแต่ 10 Man Day (6,000 x 10 = 60,000 บาท)
เพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือ ค่าบริการจ่ายตามใช้งาน เจ้าของกิจการสามารถจะชำระตรงกับทางผู้ให้บริการได้

บริการรับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำ แอพพลิเคชั่น ช่วยในการดำเนินกิจการ ให้สะดวก รวดเร็ว และเจาะจง เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานของบริษัท ได้ตรงตามความต้องการ ในส่วนหลักๆที่มักจะนำมาใช้งาน เช่น การส่งแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆ การเข้าถึงบริการได้โดยง่าย และยังทำให้แบรนด์ของกิจการเข้าถึงลูกค้าได้อีกด้วย

เลือกใช้ Flutter ในการพัฒนา

Flutter เป็น Framework ของทางฝั่ง Google ที่สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ทั้งบน Android และ iOS ในครั้งเดียว ซึ่งทำงานได้เร็วไม่ต่างจากการเขียนแยกระบบ เนื่องจากตัว Flutter จะถูกแปลงเป็น Code แบบเดียวกับการเขียนแยกระบบ

การนำ Application ขึ้น App Store / Google Play

เมื่อทำแอพพลิเคชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเรา มี Account สำหรับฝากบนสโตร์ ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
ค่าบริการเบื้องต้น
เริ่มตั้งแต่ 10 Man Day (6,000 x 10 = 60,000 บาท)
ขั้นตอนดำเนินการ
เก็บข้อมูล

เก็บข้อมูล

ขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนของผู้ว่าจ้างจัดทำข้อมูลต่างๆ โดยมีผู้รับจ้างสอบถามหรือขอสิ่งต่างๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงานได้
ระยะเวลาดำเนินการ ไม่กำหนด
* ขึ้นอยู่กับเนื้องาน และการประสานงานระหว่าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
ออกแบบ

ออกแบบ

ขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนของผู้ว่าจ้างจัดทำข้อมูลต่างๆ โดยมีผู้รับจ้างสอบถามหรือขอสิ่งต่างๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงานได้
ระยะเวลาดำเนินการ ไม่กำหนด
* ขึ้นอยู่กับเนื้องาน และการประสานงานระหว่าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
จัดทำระบบ

จัดทำระบบ

ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการจัดทำระบบตาม เอกสาร ข้อตกลง และงานออกแบบ ซึ่งระหว่างทางที่ดำเนินการจะมีการรายงานความคืบหน้าของระบบ ตามแผนที่วางไว้ในเอกสาร
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15 - 60 วัน
* ในข้อตกลงจะมีระยะเวลาดำเนินการระบุให้รับทราบ
ส่งมอบงาน

ส่งมอบงาน

เมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะทำการส่งระบบให้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด และเมื่อตรวจสอบจนครบถ้วนแล้ว ทางผู้ว่าจ้างจะได้รับตัว Source Code และสามารถ เข้าถึงโครงสร้างของระบบทั้งหมดได้
ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน