PaymentServices

ช่องทางการชำระค่าบริการและ แจ้งชำระค่าบริการ หลากหลายช่องทาง ทำให้บริการต่างๆมีความต่อเนื่อง และราบรื่น ตลอดการใช้บริการ

บัตรเครดิต
* หนังสือรับรอง บริษัท เมคโซน จำกัด (ดาวน์โหลด)
ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย สาขาโลตัส รามอินทรา 109 บริษัท เมคโซน จำกัด 014-8-09803-4 ออมทรัพย์
หลังจากชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการชำระเงินได้หลายวิธี ดังนี้
  • แจ้งชำระเงินผ่านโทรศัพท์ 087-499-3033
  • แจ้งชำระเงินผ่านอีเมลล์ [email protected]
  • แจ้งการชำระเงินผ่านเฟซบุ๊ค fb.com/MakeZoneCoTh
  • แจ้งการชำระเงินผ่านทางไลน์ ID LINE : 0874993033
ข้อมูลที่ต้องแจ้ง ดังนี้
  • ช่องทางที่ชำระเงิน
  • ชื่อผู้ชำระ และ ชื่อ Project
  • จำนวนเงินที่ชำระ
  • วันและเวลาที่ชำระ