Send Message

MakeWebZone Office

  • Address: 381/3 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
  • Phone: (+66) 87 499 3033
  • Email: [email protected]
  • Line ID: 0874993033
  • Google Map: Google Map @MakeZone

Business Hours

  • Monday - Friday - 10am to 20pm
  • Saturday - 12am to 6pm
  • Sunday - Closed

FAQ's คำถามที่พบบ่อย

เราทำงานภายใต้ชื่อบริษัท เมคโซน จำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (หนังสือรับรองบริษัท) ซึ่งเรามีทีมงานทั้งฝ่ายออกแบบ และจัดทำ ตามแต่ละความต้องการของโปรเจค เพื่อให้โปรเจคออกมาอย่างดีที่สุด

เมื่อท่านมีความต้องการทำเว็บไซต์ ท่านจะต้องมองหาต้นแบบเว็บไซต์ที่ใกล้เคียงกับที่ท่านต้องการ และต้องจัดเตรียมข้อมูลที่จะใช้ทำเว็บไซต์ในหน้าต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น หน้าแรก, หน้าเกี่ยวกับเรา, หน้าสินค้า และ หน้าติดต่อเรา เป็นต้น หรือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เตรียมความพร้อมก่อนทำเว็บไซต์

รวมทั้งหมดประมาณ 14 วัน แบ่งเป็นขั้นตอนการออกแบบใช้เวลา 7 วัน และขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์ใช้เวลา 7 วัน (ไม่รวมเวลาในการ Approve งานของผู้ว่าจ้าง)

ราคาเริ่มต้นที่ 7,000 บาท ซึ่งราคานี้จะรวมถึงโดเมนและโฮสติ้งด้วยแล้ว ซึ่งราคานี้อาจจะเพิ่มขึ้นตามได้จากความยากง่ายของความต้องการทำเว็บไซต์ รวมถึงจำนวนข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งราคาค่าจัดทำ ผู้ว่าจ้างจะรับทราบก่อนที่ทางเราจะเริ่มจัดทำเว็บไซต์

สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่ออยู่ในขั้นตอนการ ดราฟ และ ม็อคอัพ เท่านั้น ถ้าเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนโค๊ดแล้วจะไม่สามารถแก้ได้ อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ ขั้นตอนการทำเว็บไซต์นั้น จะเริ่มต้นที่การ ดราฟ (Drafting) ซึ่งการ ดราฟ ผู้ว่าจ้างจะเห็นหน้าตาเว็บไซต์คร่าวๆ(เฉพาะหน้าแรกหน้าเดียว) ซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าหากดราฟไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ว่าจ้างอธิบาย ต้องดำเนินการแก้ไข หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การ ม็อคอัพ (Mockup) คือการทำทุกๆหน้าของเว็บไซต์เป็นไฟล์ภาพเพื่อให้เห็นหน้าตาเว็บไซต์ก่อนเขียนโค๊ด ขั้นตอนนี้ม็อคอัพนี้ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสร้างให้ได้ตรงกับที่ต้องการที่สุด และหลังจากผู้ว่าจ้างตกลงตามม็อคอัพแล้ว ทางผู้รับจ้างก็จะเริ่มเขียนโค๊ดซึ่งผู้ว่าจ้างจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างได้อีก จนเสร็จสิ้นกระบวนการทำเว็บไซต์

การแก้ข้อมูลแบ่งเป็น 3 รูปแบบ แบบที่1 คือการแก้ไขข้อมูลเองด้วยตัวเอง ซึ่งตรงส่วนนี้ทางผู้รับจ้างจะสอนการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น เช่น การล็อคอินเข้าสู่โฮสติ้ง, การเปลี่ยนและเพิ่มรูปภาพ และ การแก้ไขข้อความต่างๆ เป็นต้น แบบที่2 แจ้งให้ทางเราแก้ไขข้อมูลให้ ซึ่งทางเราบริการแก้ไขข้อมูลให้ฟรี เดือนละ 1 ครั้ง การแก้ไขข้อมูลในทีนี้คือ การเพ่ิมรูปภาพหรือเปลี่ยนรูปภาพภายในเว็บไซต์ หรือ การปรับเปลี่ยนข้อความต่างๆในเว็บไซต์ และ แบบที่3 การเปลี่ยนรูปแบบและโครงสร้าง หรือการเพิ่มรูปแบบและโครงสร้าง จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยดูจากปริมาณและความยากง่ายของงาน ซึ่งทางเราจะแจ้งราคาให้ทราบก่อนเริ่มดำเนินการ